Loading...

श्रावण सोमवारची शिवामुठीची कहाणी (Shivamuth Katha) Kostenloser MP3-Download

Share
Add
  • 2018-08-08T07:45:54.000Z

  • आटपाट नगर होतं. तिथं एक राजा होता. त्या राजाला चार सुना होत्या. तीन आवडत्या होत्या, एक नावडती होती. आवडत्या सुनांचा तो चांगला प्रतिपाळ करी. नावडतीला जेवायला उष्टं, नेसायला जाडंभरडं. राहायला गुरांचं बेडं दिलं. गुराख्याचं काम दिलं. पुढं श्रावणमास आला.
  • श्रावण सोमवारची शिवामुठीची कहाणी (Shivamuth Katha) tags

Comments